Lønforhandling - gode råd til at forhandle løn.

LØNFORHANDLING – 19 gode råd

Brug disse tip til at forberede dig til din næste lønforhandling. Få det, du fortjener!

Hvor mange penge kan du få ud af en lønforhandling? Med dygtige forhandlinger er det meget muligt at tjene tre til ti procent mere løn. Med en ny arbejdsgiver er op til 20 procent endda mulig, især hvis du er blevet pocheret af det nye firma. Imidlertid foreslår chefer sjældent en forhøjelse på eget initiativ.

Du bør derfor selv søge interviewet og overbevise din chef om en forhøjelse . Dette fungerer bedst med faktiske argumenter . Bed skriftligt om en en-til-en aftale med din manager.

FORBEREDELSE TIL LØNFORHANDLING – PRÆSTATIONSPORTEFØLJEN

Det vigtigste argument i en lønforhandling er, at du kan demonstrere, hvor vigtig du er for virksomheden, og hvorfor du derfor har ret til mere løn. Det første skridt er derfor at korrekt vurdere din egen præstation og den tilknyttede værdi for virksomheden. For eksempel kan du navngive din fortid og fremtidige succeser. I et løninterview er det vigtigt altid at argumentere for den præstation, du bedst kan bevise.

Du skal aldrig gå ind i en lønforhandling uforberedt. Da din præstation er det vigtigste argument, skal du oprette en såkaldt performance-mappe. I dette beskriver du det arbejde, du har udført for virksomheden gennem året. Her noterer du projekter, succeser, videreuddannelse, overarbejde, salgsforøgelser og lignende. Omfanget skal være omkring en til tre A4-sider.

Først og fremmest skal en jobbeskrivelse være i serviceporteføljen. I den opregner du alt, hvad der er en del af dine opgaver i henhold til ansættelseskontrakten, og hvilke opgaver du også påtager dig. Dette efterfølges af en beskrivelse af tjenester som en liste med to kolonner. I venstre kolonne indtastes alle ydelser, der leveres i det aktuelle år – inklusive nye projekter. Kvantificer fordelene for virksomheden, for eksempel gennem øget salg eller erhvervelse af nye kunder. I den anden kolonne indtaster du, hvor mange timer du har brugt på den respektive tjeneste. Her indtaster du overarbejde og frivillig overarbejde, men også hvis du har krævet mindre tid end det angivne. Meget vigtigt: Ros fra kolleger eller interne priser hører også hjemme i præstationsporteføljen.

Lønforhandling - gode råd til at forhandle løn.
Når du skal til lønforhandling, må du ikke undvære vores råd, så du ikke står og går glib af den helt rigtige løn.

BESTEM DIN EGEN MARKEDSVÆRDI INDEN LØNFORHANDLING

Du skal også bestemme din egen markedsværdi inden lønforhandlingen. Dette giver dig et realistisk skøn over, hvor høj din løn kan være. Her spiller flere faktorer: unge fagfolk tjener mindre end medarbejdere med mange års erfaring. Den mere højt kvalificerede og specialiserede person spiller også en rolle. Derudover er der faktorer som virksomhedens størrelse, placering og antal ansatte. Lønstabeller kan give en indikation af markedsværdien. Her kan du sammenligne din indtjening med gennemsnitslønnen i din egen branche og andre brancher.

BRUG PSYKOLOGISKE TRICKS TIL AT FORHANDLE LØNNINGER

Fra et psykologisk synspunkt kan det give mening at tale om lønjustering snarere end en forhøjelse. En justering lyder som om den forrige løn er forkert og derfor skal rettes. Retoriske pauser kan også have en stor effekt. Det er også vigtigt at være faktisk og rolig. Hvis følelserne raser op, er dette normalt ikke en fordel. Der er også mange andre tip til lønforhandling.

Læs også: 10 gode råd til personligt lederskab

Foretag det første træk i en lønforhandling

Ideelt set afleverer du i starten af ​​lønforhandlingen det første bud for dine lønforventninger. Dette viser, at du er godt forberedt og forstår den værdi, du har på jobmarkedet. Det første træk har en stor psykologisk effekt. Vores hjerne søger på sammenligningsværdier for bedre at kunne vurdere en værdi. Hvis en sådan sammenligningsværdi ikke er tilgængelig, bliver et urealistisk nummer ofte plukket ud af luften. Dette sker ikke, når du afgiver det første bud. Dit nummer er nu sammenligningsværdien, som den videre forhandling er baseret på.

Accepter aldrig det første tilbud i en lønforhandling

Det første tilbud fra din leder er normalt ikke det bedste. Men han viser, at han dybest set er klar til at acceptere en forhøjelse. Imidlertid er der normalt stadig plads til forbedringer, som nu skal undersøges. Du kan også bruge dette tip til lønforhandling til lønforhandling under samtalen.

Navngiv et ulige beløb som den ønskede løn

Et skævt tal til den ønskede løn kan repræsentere en psykologisk fordel, fordi et sådant tal vurderes mere som en præcis indikation. Dette viser chefen, at medarbejderen er godt forberedt. Følgende gælder: jo mere skævt tallet er, jo bedre. Du signaliserer: Jeg ved præcis, hvad jeg er værd på kroner og ører. Hvis du indtaster din forventede årsløn i et lige antal tusinder, for eksempel 50.000 kr., vil forhandlingspartneren også gå ned i tusinder. I tilfælde af skæve tal skal forhandlingspartneren derimod først beregne og derefter sandsynligvis kun skære i hundrederne.

Spil poker så højt som muligt, når du forhandler om en løn

Det lyder usædvanligt i starten. Det har dog en lignende ankereffekt som det første bud. Dette høje tal – omend urealistisk – er startværdien, der senere kan have stor indflydelse på slutresultatet. Du skal også formulere en meget høj lønforventning på en meget venlig og fordomsfri måde, ellers kan din chef betragte dig som arrogant eller urealistisk. Denne taktik kan også bruges i lønforhandlinger om et nyt job.

Skab en stemning af godkendelse under en lønforhandling

Et af de andre tip til forhandling af en løn er at skabe en stemning af godkendelse og dermed arbejde hen imod et ja. Der er et trick her, som sælgere også ofte bruger: før samtalen på en sådan måde, at den anden person måtte sige “ja” et par gange, før du starter den egentlige lønforhandling! Dette kan f.eks. opnås med harmløse spørgsmål som “Havde du en dejlig ferie?” Dette øger chancen for, at din chef vil sige “ja” i det afgørende øjeblik.

Vær sikker på en lønforhandling

Du skal aldrig virke genert, tilbageholdt eller endda spændt, når du forhandler om en løn. Dette gælder også til jobsamtaler og lønforhandlinger for unge fagfolk. Du bør heller ikke bruge konjunktiv (ville, ville, kunne, …) og sætninger som “Jeg ved, at der ikke er noget budget”. Du optræder ikke som ansøger eller beder om kopier. Det handler om tilstrækkelig betaling for dit arbejde. Du er godt forberedt, du kender din markedsværdi, og du ved, hvad din præstation er værd, så du kan og bør være sikker.

Lyt også aktivt til lønforhandling

Aktiv lytning er nøglefaktoren i mange samtaler. Lyt omhyggeligt, prøv at læse mellem linjerne og still interesserede spørgsmål. Med spørgsmål kan du lettere sætte din forhandlingspartner i defensiven, og du kan styre samtalen i den ønskede retning. Gentag din leders sætninger med dine egne ord. Dette viser, at du kan placere dig selv i hans position, og at du forstår ham.

Spejl dit modstykke i en lønforhandling

Et andet tip til lønforhandling er spejleteknikken. Den såkaldte spejlteknik siger, at man i en samtale skal tilpasse sig den måde, du taler på, hastigheden af at tale og den anden persons kropssprog. Et spejlbillede adfærd fører ofte til en harmonisk samtale. Dette svarer til den såkaldte kameleoneffekt, hvor det siges, at to mennesker, der kan lide hinanden, i stigende grad er ens i ansigtsudtryk, gestus og sprog. Denne spejleteknik kræver dog en vis øvelse og bør altid bruges meget subtilt.

Giv dig selv en vis fleksibilitet, når du forhandler om en løn

Insister aldrig for stift på dine lønforventninger under dit lønsamtale, bliv fleksibel. Vis din vilje til at gøre noget for at imødekomme din vejleder. Rabatter som en højere julebonus, en firmabil eller et hjemmekontor kan også være en god kompensation for de leverede tjenester. Dette kan endda være billigere for dig med hensyn til skat end kontant. Ved at gøre det viser du vilje til at gå på kompromis, men – set ud fra et psykologisk synspunkt – også din chef i en moralsk ringere position, fordi han nu også skal give af sig. For at være på den sikre side skal resultaterne af lønforhandlingerne bekræftes skriftligt.

DE VÆRSTE FEJL I EN LØNFORHANDLING

Der er nogle ting, du aldrig skal gøre i lønforhandlinger, fordi de kan være dårlige for dig. For eksempel skal du aldrig reagere for følelsesmæssigt, bare fremsætte faktiske argumenter under en lønforhandling. Dårlig forberedelse er også et no-go.

Den forkerte timing for en lønforhandling

Det rigtige tidspunkt for lønforhandlingen er vigtigt. Hvis du sidst tog emnet løn op for blot et par uger siden, må du hellere vente et stykke tid. Et lønsamtale bør heller aldrig afholdes mellem døren og hængslet. Undersøgelser viser, at det er et godt tidspunkt at gøre det lige før et vellykket projekt er afsluttet. Som karrierestarter skal du ikke bede om en højere løn umiddelbart efter et par måneder. Efter et år og efter mere erfaring og ansvar kan tiden dog være kommet til en lønsamtale. Lønforhandlinger er også mulige umiddelbart efter prøvetiden.

Dårlig eller utilstrækkelig forberedelse til lønforhandling

At føre en lønforhandling bør aldrig være uforberedt. Som beskrevet ovenfor er performance-mappen en vigtig del af forberedelsen. Du skal også have argumenter og fakta klar til at understøtte dine lønforventninger. Du bør også forberede dig på mulige indvendinger fra din chef for at være i stand til at tilbagevise modargumenter.

Dårlige eller utilstrækkelige argumenter for mere løn under lønforhandlingen

God forberedelse og gode, faktiske argumenter er hjørnestenene i en vellykket lønforhandling. Gode ​​argumenter er: salgssucces, erhvervelse af nye kunder, uddannelse, faglig udvikling. Dårlige argumenter er: private omkostninger eller sammenligninger med kolleger.

At bede for meget under en lønforhandling

I begyndelsen af ​​samtalen kan det være en psykologisk fordel, hvis du på en humoristisk måde fremfører en overdreven lønanmodning som en “joke” for at sige det. Men du kan også skyde dig selv ud af vejen meget hurtigt. Din chef kunne fortolke det som dårlig forberedelse, uvidenhed og i værste fald som uforskammethed og respektløshed. Et særligt højt lønkrav giver kun mening, hvis du virkelig kan bevise dette, og den krævede løn også passer ind i virksomhedens lønstruktur.

At sælge dig selv under værdi under en lønforhandling

Hvis du ønsker at få flere penge, skal du heller ikke spørge for lidt. Enhver, der nævner en for lav løn, kan vise, at de ikke tager sig selv og løninterviewet alvorligt. Hvis du sælger dig selv under værdi, mister du respekt, og du vil også være dårligt stillet i fremtidige lønanmeldelser.

Afpres ikke forhandlingspartneren under lønforhandlingen

At anvende pres eller foretage gennemsigtige sammenligninger med kolleger er no-go, når man forhandler lønninger. Dette forsøg kunne let slå tilbage og lederen kunne sætte spørgsmålstegn ved din loyalitet over for virksomheden. At true med at afskedige er et absolut forbud. 

Læs også: Sådan får du en højere løn


Vi ønsker dig held og lykke i din næste lønforhandling!

Torben Schmidt

Vis indlæg efter Torben Schmidt
Jeg er 37 år, lærer til dagligt med en diplom i offentlig ledelse. Jeg er forfatter og direktør for Viniko, som driver 2 webshops til skole og skoleudstyr. At arbejde med grundskoleelever er utroligt. Det sker tit, at man spontant bliver krammet i på gangen eller i skolegården med sætningen: 'Det er rart, at du er her” Lærerfaget er et utrolig personligt erhverv, som er mit hovederhverv. Jeg har en del erfaring med ledelse og arbejder ved siden af mit hovederhverv som direktør i eget firma.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Rul til toppen