Giv feedback til dine medarbejdere - gid god feedback uden skæld ud

GIV FEEDBACK: DET SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ

Feedback er vigtig, så alt kører problemfrit på arbejdspladsen. Giv feedback objektiv og konstruktiv. Kun gennem objektiv og konstruktiv feedback kan medarbejdere udvikle sig, misforståelser ryddes af vejen og svagheder korrigeres. For at dette kan fungere, skal feedbacken opfylde en række krav. Vi afslører, hvad du skal passe på med at give feedback.

Læs også: SERVANT LEADERSHIP: LEDELSE SOM EN SERVICE TIL MEDARBEJDERE

HVAD SKAL FEEDBACK VÆRE?

Målrettet feedback er et af de vigtigste ledelsesinstrumenter. Brugt korrekt kan det motivere medarbejdere og hjælpe med at forbedre deres præstationer. Funktionerne for feedback er for eksempel:

  • Navngiv succeser og udtryk anerkendelse
  • Planlæg videreudvikling
  • Formuler nye mål og krav
  • Adresser og afklar misforståelser
  • Påtal fejl og diskuter hvordan de kan undgås i fremtiden

GIV FEEDBACK – TIPS TIL GOD FEEDBACK

For at alt feedback skal fungere, skal (god) feedback imødekomme en række krav. Følgende tip hjælper:

Giv en oversigt

Hvis du vil give feedback, skal du først få et omfattende overblik. Hvem er medarbejderen, der skal få feedback? Hvad med de nuværende opgaver, deres opfyldelse og generelle arbejdsforhold? Når det kommer til en (formodet) fejl, skal alle variabler, der er relateret til den, være kendt.

Tid og ramme

God feedback tager tid – både til forberedelse og til den faktiske feedback til medarbejderen. Det er vigtigt at vælge det rigtige tidspunkt. Hvis det handler om feedback på en bestemt situation, skal den gives hurtigst muligt. Derudover skal der planlægges nok tid til at tale med medarbejderen i fred. Giv feedback i rolige situationer. Aldrig som hasteløsning.

Lige så vigtigt er den ramme, hvor feedback gives. Dette skal ske på det mest stille sted og privat. Især når det kommer til kritisk feedback, får medarbejderen mulighed for at håndtere det, han har hørt i fred.

Giv feedback til dine medarbejdere - gid god feedback uden skæld ud

Formulering og indhold

Feedback skal være så objektiv som muligt, personlige angreb og lignende har ingen plads her. For at medarbejderen kan forstå feedback, skal den formuleres så specifikt som muligt. Dette fungerer bedst med jeg-beskeder. Feedbackgiveren skal vise, hvad ”han” har bemærket, forklare, hvordan dette påvirker “hans” synspunkt, og hvad ”han” derfor forventer.

Opret perspektiver

God feedback lader aldrig den anden person stå i et vakuum. Feedback inkluderer ikke kun kommunikation af problemer – eller kun ros. Snarere er det sidste punkt at formulere perspektiver for fremtiden: Hvad forventes der af medarbejderen i fremtiden? Hvilke nye mål arbejder du på fremover? Hvordan skal en fejl undgås i fremtiden?

Læs også:

Torben Schmidt

Vis indlæg efter Torben Schmidt
Jeg er 37 år, lærer til dagligt med en diplom i offentlig ledelse. Jeg er forfatter og direktør for Viniko, som driver 2 webshops til skole og skoleudstyr. At arbejde med grundskoleelever er utroligt. Det sker tit, at man spontant bliver krammet i på gangen eller i skolegården med sætningen: 'Det er rart, at du er her” Lærerfaget er et utrolig personligt erhverv, som er mit hovederhverv. Jeg har en del erfaring med ledelse og arbejder ved siden af mit hovederhverv som direktør i eget firma.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Rul til toppen